«

»

Aug 07

Tagalog Christian Quotes (Inspirational)

Here are some uplifting LDS quotes in Tagalog for Filipinos who might chance upon it (I served my mission in the Philippines). Recently I felt impressed to create a Filipino Christian Quotes facebook page as a way to spread uplifting quotes and to be able to share the gospel with Filipinos around the world. Here are a few of the memes I’ve created for that, with quotes taken from the Book of Mormon, other scriptures, and the latter-day prophets. I’ll add to these when I create more.

 

If you like these, you should also check out my other post: 50+ Tagalog LDS Quotes & Memes for more!

 

Alam ko na totoo ang mga salita na susunod. Kung gusto mong malaman pa patungkol sa “Ang Simbahan ni JesuCristo ng mga Banal sa mga Huling Araw,” i-comment mo lang sa baba 🙂

tagalog love quotes

tagalog jesus quotes

Christian Tagalog quotes

pilipino jesus quote

inspirational filipino quotes

lds tagalog quotes

 tagalog jesus quote christian

tagalog langit quotes

tree of life mormon

 

tagalog love quotes

 

what does pat stand for?

 

pagpapatawad forgiveness quote filipino jesus quotes

tagalog sino si jesus

Filipino Christian quotes

 

lds tagalog general conference

jesus hindi pababayaan quote

 

religious filipino quote

 

 

tagalog diyos obedience

 

tagalog bible quote hanapin muna

 

tagalog Jesucristo quote

tagalog christian quote

lds pilipino quote inspiration

 

christian quote lds quote inspiration religion

 

Jesus quotes filipino lds inspiration

mapupuspos tayo ng charity

tagalog karma quote lds jesus

pinoy pera quote money problema

pag-ibig ni Cristo tagalog love quote

tagalog quote celebrity lds

 

tagalog love quote mahal kita

 

cristo tagalog love quote

tagalog prayer pagdasal quote

 

tagalog inspirational happiness quote

tagalog cristo quote religion

anong gagawin ko sa problema ko

panalangin quote himala god

ginagawa pa ng lahat quote

tagalog wwjd god quote

tagalog love quote mahal ko

pananampalataya quote pagsubok

mahal ka ng diyos quote

Cristo mahal quote god tagalog

ang hinaharap ay liwanag

huwag matakot jesucristo quote

kailangan ang kaalaman

akoy sumasaiyo god quote

paglilingkod pag-ibig christian quote

pamilya love at home lds quote

umaasa siya sa bawat isa sa atin

tawad dapat sabayan ng pagmamahal

JesuCristo Pastol ko quote

temporal kaysa sa espirituwal na bagay

pagsubok. magpapagaan ng pasanin ng ebanghelyo

kadiliman hindi mananaig liwanang ni Cristo

di tayo naiisa quote lds

charity tagalog quote inspirational

hindi popular si Jesucristo

ipakita ang pananampalatayo mo

buhay na walang hanggan quote

 

 

images (1)

3 pings

Comments have been disabled.