«

»

50+ Tagalog LDS Quotes & Memes!

Here are a bunch of maganda LDS quotes, memes, info-graphics, mormonads, etc. – mostly magazine clippings from Tagalog issues of the Liahona :)

I compiled these in hopes that it would be of help to some Tagalog speakers/missionaries out there trying to locate more christian Tagalog quotes online. I was trying to make these more accessible since the Tagalog editions  of the Ensign are quite hidden & extremely hard to find on the church’s website. Hope you enjoy! For anyone not familiar with the LDS faith, you can learn more at Mormon.org.

Ingat! :) bakit nandito ako? plano ng kaligtasan paano balance ang buhay hirap hirap baguhin ang buhay nang simpleng paraan quotes paano maging mas maganda tagalog quotes gawin ang mabuti quotes isipin ang mabuti paano makatulong ang mga anak ko quotes totoo ba ang aklat ni mormon? panalangin quote dasal sagot meme pasasalamat quotes lds bakit mahirap ang buhay meme anong layunin ng buhay ko tagalog quote pasok sa mga pagsubok lds quote magbahagi ang ebanghelyo bilang pamilya lds quote paano awisin ang mga tukso gumagamit ang panginoon ang maliit na bagay lds quotes nanay quotes tagalog ina love you magtiwala sa diyos quotes ipakita ang inyong pananampalataya huwag mahiya quotes bakit ang dami ng mga pagsubok pag masunurin ako? ang mag-anak ng DIyos quote pamilya paano maging masaya muli pagsisisi maging mabait quotes memes maglingkod sa iba tagalog quote lumapit kay cristo kaibigan lds scripture huwag matakot sa paghihirap jesus quote pqgharap sa mga pagsubok mormon quote mahal ka ng Ama sa langit meme ano dapat kong gawin? bayani

paano mapabuti ang buhay ko quotes maglingkod sa iba mormon meme paano ko maitutulong ang pamilya ko maging masaya? sundin ang patnubay galing sa diyos tagalog quote maganda ang panalangin talaga lds quotes paano makabalik sa piling ng Diyos infographic Banal na kasulatan Jesus Faith Quotes sumampalataya sa gitna ng mga pagubok kaya na! akala ko pero hindi pala memes lds sampung utos dapat sundin lds mormonad tagalog maging liwanag mabuting halimbawa sa mga kaibigan pagsunod ang daan pabalik sa Panginoon lds espiritu santo gumagabay quotes for christians maglingkod bilang tagasunod ni Jesucristo mormonads Mga utos ng Diyos ay mga hakbang patungo sa Langit tagalog family history meme katapangan hindi takot president monson pagpapala ng panalangin pananampalataya kasagutan ng dasal matagal o kaagad dinirinig ng diyos ang panalangin paglilingkod sa kapwa lds quote

aklat ni mormom pananampalataya quote banal na espiritu tagalog quotes kautusan pagmamahal lds quote tagalog tumingin sa liwanag tagalog mormonad christian quote media tagalog tagalog testimony patotoo lds quote

mapagaling ang sakit quote bakit malungkot ako quote tagalog mga hamon layunin lds quotes bakit ganito saan si lord quote tagalog magtiis hanggang wakas quote tagalog

tunay na kaibigan lds quote tagalog dapat tulungan ang isat isa tagalog quotes trabaho tagalog quote mga bata magmahal quote tagalog mahiyain tagalog quote facebook tagalog quotes nakakatawa o

matutugan sa paghihirap tagalog quotes why bad things happen to good people balakid tagalog quotes tagalog jesus quotes mga jtos para kaligayahan tagalog quote mqgmura tagalog quote manampalataya kaysa magduda christian quote lds tagalog mormonad alalahanin si christ tagalog quote mabubuting kaibigan lds tagalog quote monson jesucristo mahal quotes sa tagalog pag-aayuno pasting tagalog quotes bakit di nasasagot ng Diyos ang panalangin ko quotes nagpaparaya vs katotohanan quote lds patunay na may diyos tagalog quotes sabbath linggo banal tagalog quotes lds tagalog quote maganda mahal christian pamilya ng diyos magkakapatid tagalog quotes jesus gawin ang goals tagalog quotes tagalog jesus quotes christian god Hindi ko kayo pababayaan jesus

tagalog binyag jesucristo qutoes about god tapang faith quotes tagalog mahal ang diyos   satanas kasinungalingan tagalog quote lds tagalog quote buhay na propeta hindi tunay tagalog christian quotes totoo ba? aklat ni mormon tagalog quotes lds di pababayaan diyos tagalog quote jesucristo lds quotes from liahona