«

»

Sep 21

50+ Tagalog Quotes & Memes for Latter-day Saints!

Here are a bunch of maganda quotes, memes, info-graphics, etc. from the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – mostly magazine clippings from Tagalog issues of the Liahona 🙂

I compiled these in hopes that it would be of help to some Tagalog speakers/missionaries out there trying to locate more christian Tagalog quotes online. I was trying to make these more accessible since the Tagalog editions of the Ensign are quite hidden & extremely hard to find on the church’s website. Hope you enjoy! For anyone not familiar with the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, you can learn more at ComeUntoChrist.org.

Ingat! 🙂bakit nandito ako? plano ng kaligtasanpaano balance ang buhay hirap hirapbaguhin ang buhay nang simpleng paraan quotespaano maging mas maganda tagalog quotesgawin ang mabuti quotes isipin ang mabutipaano makatulong ang mga anak ko quotestotoo ba ang aklat ni mormon?panalangin quote dasal sagot memepasasalamat quotes ldsbakit mahirap ang buhay memeanong layunin ng buhay ko tagalog quotepasok sa mga pagsubok lds quotemagbahagi ang ebanghelyo bilang pamilya lds quotepaano awisin ang mga tuksogumagamit ang panginoon ang maliit na bagay lds quotesnanay quotes tagalog ina love youmagtiwala sa diyos quotesipakita ang inyong pananampalataya huwag mahiya quotesbakit ang dami ng mga pagsubok pag masunurin ako?ang mag-anak ng DIyos quote pamilyapaano maging masaya muli pagsisisimaging mabait quotes memesmaglingkod sa iba tagalog quotelumapit kay cristo kaibigan lds scripturehuwag matakot sa paghihirap jesus quotepqgharap sa mga pagsubok mormon quotemahal ka ng Ama sa langit memeano dapat kong gawin? bayani

paano mapabuti ang buhay ko quotesmaglingkod sa iba mormon memepaano ko maitutulong ang pamilya ko maging masaya?sundin ang patnubay galing sa diyos tagalog quotemaganda ang panalangin talaga lds quotespaano makabalik sa piling ng Diyos infographicBanal na kasulatan Jesus Faith Quotessumampalataya sa gitna ng mga pagubok kaya na!akala ko pero hindi pala memes ldssampung utos dapat sundin lds mormonad tagalogmaging liwanag mabuting halimbawa sa mga kaibiganpagsunod ang daan pabalik sa Panginoon ldsespiritu santo gumagabay quotes for christiansmaglingkod bilang tagasunod ni Jesucristo mormonadsMga utos ng Diyos ay mga hakbang patungo sa Langittagalog family history memekatapangan hindi takot president monsonpagpapala ng panalangin pananampalatayakasagutan ng dasal matagal o kaagaddinirinig ng diyos ang panalanginpaglilingkod sa kapwa lds quote

aklat ni mormom pananampalataya quotebanal na espiritu tagalog quoteskautusan pagmamahal lds quote tagalogtumingin sa liwanag tagalog mormonadchristian quote media tagalogtagalog testimony patotoo lds quote

mapagaling ang sakit quotebakit malungkot ako quote tagalogmga hamon layunin lds quotesbakit ganito saan si lord quote tagalogmagtiis hanggang wakas quote tagalog

tunay na kaibigan lds quote tagalogdapat tulungan ang isat isa tagalog quotestrabaho tagalog quotemga bata magmahal quote tagalogmahiyain tagalog quotefacebook tagalog quotes nakakatawa o

matutugan sa paghihirap tagalog quoteswhy bad things happen to good people balakid tagalog quotestagalog jesus quotesmga jtos para kaligayahan tagalog quotemqgmura tagalog quotemanampalataya kaysa magduda christian quotelds tagalog mormonadalalahanin si christ tagalog quotemabubuting kaibigan lds tagalog quote monsonjesucristo mahal quotes sa tagalogpag-aayuno pasting tagalog quotesbakit di nasasagot ng Diyos ang panalangin ko quotesnagpaparaya vs katotohanan quote ldspatunay na may diyos tagalog quotessabbath linggo banal tagalog quoteslds tagalog quote maganda mahal christianpamilya ng diyos magkakapatid tagalog quotes jesusgawin ang goals tagalog quotestagalog jesus quotes christian godHindi ko kayo pababayaan jesus

tagalog binyag jesucristo qutoes about godtapang faith quotes tagalog mahal ang diyos satanas kasinungalingan tagalog quote ldstagalog quote buhay na propetahindi tunay tagalog christian quotestotoo ba? aklat ni mormon tagalog quotes ldsdi pababayaan diyos tagalog quotejesucristo lds quotes from liahona